PIOTR TUREK

Urodzony w Łodzi w 1961
1980 - 1986 Studia na Wydziale Prawa i Administracji
1986 - 1991 Studia w PWSSP im. W.Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom 1991
1990 - 1991 Stypendium artystyczne Wydziału Kultury m/a Stuttgart
1998 Stypendium Tworcze Ministra Kultury i Sztuki RP 
Artysta malarz. Publicysta mieszka i tworzy w Łodzi

"Malarstwo Piotra Turka porównuje się często do twórczości francuskiego artysty 
Pierre'a Bonnarda i nurtu kolorystycznego.Z pewnością coś w tym jest.
Podobnie jak mistrz z początku wieku, Turek nie poddaje się modom ni teoriom
(nie tworzy instalacji, performance, daleki jest od postmodernizmu).
Formę zaś swych obrazów buduje na podstawie koloru, traktując rzeczywistość
jedynie jako pretekst, wyprowadzając z rzeczywistości prawdziwe misterium.
[...] Nie zważa on jednak na tradycję, nie chodzi mu także o wypady w świat dawnej sztuki, o próbę wskrzeszenia malarstwa kostniejącego na ścianach muzeum
i przysposobienia go do aktualnych realiów. Akcja obrazów Turka rozgrywająca się na pograniczu  tego co figuratywne i abstrakcyjne, kryje w sobie egzystencjalną głębię".

Alicja Cichowicz 

Born in Łodz. 1961.
1980-1986 Studies at the Uniwersity of Lodz, faculty of Law and Administration
1986-1991 Studies at Strzemiński State Art School.
1990-1991 Sholarship of the Department of Kulture of Stuttgart
1998 Artistic Scholarship of the Polish Minister of Culture and Art


"The paintings of Piotr Turek are sometimes compared with the works characteristic
of Pierre Bonnard and the whole colurist movement, indeed, there are some relationships
that can be noticed. Like the early twentieth century French painter. Turek shapes his works
on the basis of colour and treats reality only as a perfect. Thus creating allusive painting he makes
everyday routine misterious.[...} Just like in the case whith the trends, Turek does not care about tradition either.
No more does he aim at reviving the old painting which gets fossilised in the museums and
at atjusting it to the present day reality".

Alicja Cichowicz

    
                 
 
WYSTAWY  INDYWIDUALNE                             WYSTAWY ZBIOROWE